Sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ sẫm
Vòng đời ngắn ngủi sắc phù vân
Vẫn rỡ ràng tươi không vướng bận
Tặng đời trọn vẹn nét thanh tân.