Người có về thăm hoa gạo tháng ba?
Bờ sông cũ bơ vơ con đò nhỏ
Hoa thắp lửa bến sông xưa ta đó
Cứ ngóng chờ vời vợi bóng người xa!

Nhặt dùm em bông hoa gạo tháng ba
Dẫu năm tháng đã nhạt nhoà kỷ niệm
Bước phiêu bạt người cứ hoài tìm kiếm
Để quê nhà đau đáu những mùa hoa!

Em bây giờ cũng là kẻ đi xa
Mùa hoa gạo không thẩn tha khắp nẻo
Nhặt hoa gạo thầm mong hoa đừng héo
Cứ rực hồng, thắm đẹp tựa tình ta.

Nhưng người ơi dù hoa gạo tháng ba
Rừng rực lửa mà tình ta vẫn cạn
Ta mãi là cánh chim xa lẻ bạn
Cứ mong chờ khắc khoải một mùa hoa!