Cây móng bò ngày ấy đứng bên sân
Xoè tán lá cứ rì rào khúc hát
Hoa năm cánh xinh tươi màu tím ngát
Hương dịu dàng ve vuốt trái tim ai.