Em chở hoa quê về phố chợ
Má hồng sắc nắng lẫn màu hoa
Tay dầm khuấy động từng phiến vỡ
Sóng sánh nắng trời, sóng sánh hoa.

Xuồng em chở cả trời xuân sắc
Hồng tươi từng lớp lớp hoa quê
Một thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt
Em chở hoa hay chở thơ về?

Những xuồng hoa súng bến quê em
Mang đến bao người chút dịu êm
Mát lòng câu hát vùng sông nước
“Về đây ăn bông súng đã thèm.”

Em chở hoa quê về phố chợ
Tặng đời thơm thảo một vùng quê
Bao người thiên hạ rồi quên, nhớ?
Em vẫn thênh thang những nẻo về.