Chuỗi hoa vàng điểm cánh trắng tinh
Như rồng nhả ngọc rất tươi xinh
Sân vườn tươi tắn màu hoa lá
Lòng bỗng nhiên rất đổi yên bình.