Trắng tinh khôi, nụ hoa lài,
Mở xoè cánh mỏng ngất ngây hương tình.
Lá xanh, hoa trắng hữu tình,
Giữ mùi hương lại để mình nhớ ta.