Sắc vàng rực rỡ tươi duyên,
Cúc mâm xôi- Góc trời riêng ngọt ngào.
Đến đâu cũng được đón chào,
Niềm tin may mắn gửi trao cho người.