Hương tết theo chân hoa vạn thọ
Mộc mạc duyên quê vẫn rộn ràng
Có bước ai về ngang qua ngõ
Đôi giỏ hoa tươi rực sắc vàng!