Ơi bìm bìm loài hoa nhỏ yêu thương
Thật mạnh mẽ dù mỏng manh, thuần khiết
Phơi phới vươn lên khoe màu tím biếc
Chút duyên quê cũng rộn rã tim người.