Quạt cho than lửa cháy hồng,
Niềm vui theo tấm bánh phồng nở hoa.
Xốp giòn gạo nếp quê ta,
Béo thơm nước cốt dừa hoà đường thanh.

Thức quà Sơn Đốc quê anh,
Ắp đầy tình nghĩa sẵn dành trăm năm.
Hương quê thấm đượm tay cầm,
Yêu thương trong tiếng gọi thầm: Bến Tre!