Lá tre bọc kín bên ngoài,
Chiếc bánh xinh xắn trên tay ai cầm.
Nếp cho tro lá vào ngâm,
Nấu xong vàng sẫm, trong ngần, dẻo dai.

Hoà nhân đậu ngọt mê say,
Mát lành vị bánh ăn hoài vẫn mê.
Lần theo hương bánh tôi về,
Mỗi tết Đoan Ngọ tình quê dạt dào.