Trắng ngần sợi bánh dai dai,
Sốt cà ri rưới đều tay vàng lườm.
Thịt gà, mề, huyết tinh tươm,
Có cả xíu mại béo thơm vô cùng.

Giá tươi, húng quế ăn chung,
Muối tiêu chanh chấm càng bừng vị ngon.
Cay nồng, béo ngọt, mềm trơn,
Bánh tằm cay, món tuyệt ngon xứ này.