Vỏ ngoài giòn rụm, thơm lừng,
Bọc nhân bùi béo ai từng ăn qua?
Bánh cam bình dị quê nhà,
Đã làm cho khách phương xa phải lòng.

Xôn xao hơi thở ruộng đồng,
Vỏ ngoài bột gạo, bên trong đậu bùi.
Mỗi ngày là một ngày vui,
Món quà về chợ một thời đã xa.