15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huệ Chi (3 bài)
- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
Tạo ngày 15/08/2008 01:39 bởi Vanachi
Bùi Tông Hoan 裴宗驩 (có sách chép là Bùi Tông Quán 裴宗瓘) hiệu Thuỷ Hiên, chưa rõ năm sinh năm mất, quê quán và hành trạng như thế nào. Chỉ biết ông làm quan dưới thời Trần Anh Tông (1293-1314). Thơ ông tuy còn lại rất ít nhưng cũng cho thấy một cái nhìn khoẻ khoắn và tích cực của một người biết gắn bó với sự nghiệp của thời đại mình.

Tác phẩm: hiện còn 4 bài thơ chép trong Việt âm thi tậpToàn Việt thi lục, trong đó có một vài bài Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương, trùng với thơ Phạm Ngũ lão. Cân nhắc kỹ tiểu sử hai người, bài thơ đó được tạm xếp cho Phạm Ngũ Lão. Do đó Bùi Tông Hoan còn lại 3 bài.

 

Tuyển tập chung