Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 18/12/2008 04:53 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/12/2008 19:48 bởi Vanachi
Tập thơ gồm 8 tình khúc do NXB Phụ Nữ ấn hành năm 2002.