25.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 04:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/12/2008 05:21

Chợt một nguồn hương lạ
Thoảng đến tự ngàn trùng
Chắc xuân vừa dậy đó
Em hiện từ mông lung

Mơ mơ qua ngàn trùng
Anh thấy Em ngà ngọc
Anh nâng niu muốn khóc
Nâng Em vào nhạc hương

Hương ngàn trùng ngan ngát
Nhạc ngàn trùng ngàn thương
Ngọc ngà Em anh hát
Tắm Em vào nhạc hương


Hà Nội 10-12-2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]