18/09/2020 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mơ

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 04:57

 

Chợt một nguồn hương lạ
Thoảng đến tự ngàn trùng
Chắc xuân vừa dậy đó
Em hiện từ mông lung

Mơ mơ qua ngàn trùng
Anh thấy Em ngà ngọc
Anh nâng niu muốn khóc
Nâng Em vào nhạc hương

Hương ngàn trùng ngan ngát
Nhạc ngàn trùng ngàn thương
Ngọc ngà Em anh hát
Tắm Em vào nhạc hương
Hà Nội 10-12-2001
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Xuân mơ