Tiếng thở nặng nề
dốc đêm sâu
nhói nỗi đau năm tháng
cha ơi không còn nữa
dù chỉ là trong giấc con mơ

Con là đứa trẻ dại khờ
chưa một lần hiểu tình yêu người bố
lạnh lùng môi nhỏ
chưa một lần gọi tiếng - cha ơi

Con thắp cho cha một nén hương
ngày giỗ đến
về cho con khuây khoả
dẫu xa cách từ những ngày thơ bé
cha vẫn là cha trong nỗi âm thầm

Con thắp cho cha một nén hương
nơi thờ cúng là tấm lòng con đó
tiếng thở trong đêm
cha về trong hơi gió
đường đến cõi âm cho con gặp gỡ
dờ dẫm bây giờ
cơn mơ


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996