Chưa có đánh giá nào
26 bài thơ
Tạo ngày 28/08/2013 10:44 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/07/2015 14:04 bởi hongha83
Đây là tập thơ thứ hai của nhà thơ Bùi Kim Anh