E ấp như một bông cẩm chướng tím
Nó từ tốn thở, nép mình trong lũ rêu
Còn thấm đẫm tình yêu đang lần theo
Đôi mông tới tận tâm mép gấp

Những sợi mảnh như dòng lệ sữa
Dưới làn gió nghiệt gạt chúng ra
Qua những cục đông vùng đất đỏ hoe
Rồi biệt tăm trong triền dốc tăm tối

Giấc mơ tôi với lỗ thông liền mạch
Linh hồn tôi thèm muốn cuộc giao hoan
Vẫn biến nó thành suối nguồn nước mắt

Đó là trái ô liu ngây ngất, tiếng
Sáo du dương, ống mật ngọt ngào dâng
Đất hứa nữ nhi trong hơi ẩm kín bưng


Albert Mérat.
P.V.-A.R.
Nguồn: Rimbaud toàn tập, NXB Văn nghệ, 2006.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)