Vắt tay lên trán bão bùng
Như chim vật lộn giữa vùng tự do,
Tồn sinh, trong chiếc vỏ sò,
Xôn xao mặt nước như đò qua sông.

Nhắm nghiền mắt lại lặng không
Như vào giấc ngủ sâu trong đêm dài,
Khi qua thị trấn sao đây
Đêm là bóng nguyệt và ngày nắng soi.

Tử sinh, trong giấc mơ đời,
Vĩnh hằng thư thả với người phiêu diêu,
Nơi ta chẳng biết ghét, yêu
Vui buồn cũng chẳng có điều chi ta;

Lại đây, đêm, bóng phủ nhoà
Trong lòng em thấy như là hãi kinh;
- A! tim em đập thình thình
Vỡ tràn lên trái tim anh mất rồi...