54.80
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 27/02/2020 08:56 bởi tôn tiền tử
An Phong huấn đạo 安豐訓導 là một ông làm Huấn đạo ở huyện An Phong, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sống vào đời vua Tự Đức, chưa rõ lai lịch, có một bài ca trù được chép trong sách Việt Nam ca trù biên khảo.