22.50
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2020 08:57

Huyện An Phong có chàng Huấn đạo,
Ngồi một mình, Huấn đạo mạo lên râu.
Lối văn chương chấp chểnh giọng Tàu,
Nghề đối đá giở một vài câu để vịnh.
Đối rằng:
Hoàng triều Tự Đức thiên vương thánh,
Từ phủ An Phong huấn đạo thần.

Huấn viết rồi Huấn đọc vân vân,
Hỏi Huấn cái rằng hay chăng tá?
Huấn cái vỗ đùi khen tuyệt quá,
Đối đá này ai hoạ cho ra.
Có chăng Huấn đực nhà ta!


Bài này chép trong sách Việt Nam ca trù biên khảo, không đề tựa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]