03/12/2021 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự giễu mình

Tác giả: An Phong huấn đạo - 安豐訓導

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2020 08:57

 

Huyện An Phong có chàng Huấn đạo,
Ngồi một mình, Huấn đạo mạo lên râu.
Lối văn chương chấp chểnh giọng Tàu,
Nghề đối đá giở một vài câu để vịnh.
Đối rằng:
Hoàng triều Tự Đức thiên vương thánh,
Từ phủ An Phong huấn đạo thần.[1]
Huấn viết rồi Huấn đọc vân vân,
Hỏi Huấn cái[2] rằng hay chăng tá?
Huấn cái vỗ đùi khen tuyệt quá,
Đối đá này ai hoạ cho ra.
Có chăng Huấn đực nhà ta!
Bài này chép trong sách Việt Nam ca trù biên khảo, không đề tựa.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 皇朝嗣德天王聖,慈府安豐訓導臣. Nghĩa: Triều vua Tự Đức là vua thánh, Huấn đạo phủ Từ Sơn huyện An Phong là tôi.
[2] Chỉ bà vợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » An Phong huấn đạo » Tự giễu mình