Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Marvin Bell (1 bài)
- Billy Stewart (1 bài)
- Charles Simic (31 bài)
- Bobby Darin (1 bài)
- John Gummoe (1 bài)
Tạo ngày 26/02/2019 21:28 bởi tôn tiền tử
Alicia Ostriker (1937-) là nhà thơ Mỹ, hiện là nhà thơ thường trú tại Đại học Drew và giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học Rutgers, nơi bà dạy học trong gần 40 năm.