Có người nói nguồn gốc của bài ca
là tiếng thét chiến trận
có người nói nó là một vần điệu
báo cho nông dân biết trồng và gặt khi nào
họ không biết bài ca đầu là một khúc hát ru
kéo ra từ giấc ngủ của người mẹ hay sao
bà cụ nói

Một yếu tố
đáng kể đem cho tôi niềm vui được
sống trong mùa xuân này
là tiếng chim
như một cái lưới quét đã bắt được tôi
như cơn mưa kim cương tôi không thể
nghe tiếng nó đủ bông hoa tulip nói

cả đời rồi cả đời
chúng tôi vụt lên đồi
tôi và các chiến hữu của tôi
khát máu
rống lên
những bài ca đẹp đẽ của mình
con chó nói