Mùa thu đã đến rồi,
Hoa rời cành, tàn úa,
Những cành cây trụi trơ
Nhìn sao mà buồn quá.

Trên đồng se se lạnh
Thảm cỏ ngả màu vàng
Còn chút xanh muộn màng
Lúa vụ đông sắp ngủ.

Bầu trời mây vần vũ,
Vầng dương cũng ngại soi,
Gió gào thét trên đồi,
Mưa phùn bay lất phất…

Dòng suối trong hát nốt
Bài ca mùa thu sang,
Chim tránh rét từng đàn
Bay về miến nắng ấm.