Dù đang bận đi đâu và ở nhà chăng nữa,
Đầu óc chàng chỉ có Ônga trong tâm trí.
Những trang rời nằm trong cuốn album
Chàng ra tay trang trí thêm hộ nàng:
Lúc vẽ cảnh đồng quê càng tươi đẹp,
Nào điện thờ Kiprida, nào bia mộ,
Hay có lúc vẽ chim câu đậu trên đàn thơ
Vẽ bằng bút, chỉ phơn phớt màu tô;
Lúc có trang ghi ra toàn hồi ức
Phía dưới là chữ ký của người khác,
Chàng để lại vài vần thơ khá dễ nghe,
Kỷ niệm không lời về bao ước mơ xưa,
Những dấu vết lâu dài của nghĩ suy thi thoảng
Vẫn nguyên vẹn trải qua nhiều năm tháng.