07/10/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXVII
XXVII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/08/2022 17:18

 

Nguyên tác

Поедет ли домой; и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Dù đang bận đi đâu và ở nhà chăng nữa,
Trong đầu óc chàng chỉ có Ônga trong tâm tưởng
Những trang rời nằm trong cuốn album
Chàng ra tay trang trí hộ nàng thêm
Lúc vẽ cảnh đồng quê cho rực rỡ
Nào những điện thờ Kiprida, nào bia mộ,
Hay có khi vẽ chim câu đậu trên đàn thơ
Bằng bút trơn, chỉ phơn phớt màu tô;
Lúc có trang ghi ra toàn hồi ức
Ngay phía dưới là chữ ký người khác,
Chàng chép vài vần thơ khá dễ nghe,
Kỷ niệm không lời về bao ước mơ xưa,
Những dấu vết lâu dài của nghĩ suy thi thoảng
Vẫn nguyên vẹn trải qua nhiều năm tháng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXVII