Chưa có đánh giá nào
43 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Mới nhất

Tạo ngày 03/03/2022 22:15 bởi Vanachi
La morale est dans la nature des choses.
Necker.

(Tinh thần nằm trong bản chất của vạn vật.
Necker.)