Nhưng có mặt giới tinh hoa thủ đô cả nước,
Có thể thấy các mẫu thời trang mốt trước
Những khuôn mặt thường quen khắp mọi nơi,
Những kẻ ngu si cần phải có trên đời;
Có những quý bà sồn sồn đứng tuổi
Đầu đội mũ, cài hoa, nhìn mặt đã thấy chối;
Ở đây, đám con gái có dăm cô,
Những khuôn mặt không nở nụ cười điểm tô;
Có viên công sứ hễ mỗi khi phải nói
Chỉ toàn chuyện quốc gia đang nóng hổi;
Ở đây mái đầu bạc xức nước hoa
Nhân vật già, chỉ đùa theo kiểu già:
Dứt khoát phải thông minh và ý nhị,
Nhưng thời nay thấy buồn cười một tí.