Thấy nhiều quý bà lại gần nàng hơn nữa;
Các bà lão mỉm cười chào niềm nở;
Cánh đàn ông cúi mình xuống thấp hơn,
Mong cố tìm bắt ánh mắt nàng mỹ nhân;
Các thiếu nữ đi qua luôn im lặng,
Đi trước nàng trong phòng: Ai cũng ngắm,
Là mũi và đôi vai dướn vượt hẳn lên
Của người đi cùng là vị tướng quân.
Không ai có thể đẹp hơn nàng được;
Nhưng nhìn kĩ từ đầu tới chân đang bước,
Không có ai phát hiện được luôn,
Có cái gì trong nàng gọi là mốt độc tôn,
Ngay trong giới ăn chơi ở London sành điệu
Gọi là vulgar (Mong dịch ra, mà chịu…