Chị em họ gặp Tachiana đều choàng ôm thân thiết.
Matxcơva có nhiều đại mỹ nhân trẻ hết
Gặp Tanhia lần đầu, họ không thiết nói một câu
Chỉ nhìn từ gót chân tới tận đỉnh đầu;
Họ coi nàng có cái gì ngồ ngộ,
Đúng gái tỉnh lẻ toát ra từ điệu bộ,
Da trắng tai tái và người bị gầy thôi,
Mà nói chung, cũng không đến mức quá tồi;
Rồi sau đó, thuận theo luật trời cùng là nữ,
Họ thân với Tachiana, dẫn về nhà chơi nữa,
Khi họ hôn, còn chà tay thấy êm êm,
Uốn tóc cho nàng theo mốt đương nhiên
Và vội vã kể luôn nàng nghe lại
Mọi bí mật yêu đương, chuyện riêng tư con gái,