05/02/2023 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XLVI
XLVI

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/11/2022 07:31

 

Nguyên tác

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем, очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Цалуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chị em họ gặp Tachiana đều choàng ôm thân thiết.
Matxcơva có nhiều đại mỹ nhân trẻ hết
Gặp Tanhia lần đầu, họ không thiết nói một câu
Chỉ nhìn từ gót chân tới tận đỉnh đầu;
Họ coi nàng có cái gì ngồ ngộ,
Đúng gái tỉnh lẻ toát ra từ điệu bộ,
Da trắng tai tái và người bị gầy thôi,
Mà nói chung, cũng không đến mức quá tồi;
Rồi sau đó, thuận theo luật trời cùng là nữ,
Họ thân với Tachiana, dẫn về nhà chơi nữa,
Khi họ hôn, còn chà tay thấy êm êm,
Uốn tóc cho nàng theo mốt đương nhiên
Và vội vã kể luôn nàng nghe lại
Mọi bí mật yêu đương, chuyện riêng tư con gái,

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XLVI