Thưa bạn đọc của tôi, dù là ai đi nữa,
Thù hay bạn, tôi muốn cùng thân hữu,
Ta chia tay nhau như những bạn hiền.
Chào nhau đi. Về tôi, bạn có thể thấy liền
Bạn tìm được trong vần thơ vụng dại
Những hồi ức có chăng màu nổi loạn mãi
Niềm hứng khởi nhờ công sức bỏ ra,
Những bức tranh sống động hay lời nói khôn ngoan,
Hay những lỗi văn chương tôi để sót
Xin Trời thương, mở cuốn thơ vừa in lọt,
Bạn đọc mơ giải khuây, cốt ước mong,
Cho lòng mình, cho bắt lỗi tạp chí đăng,
Dù bạn có tìm ra chăng gì ít phải
Ta vẫn cứ chia tay, chào thân ái!