“Ônhêghin. Em trẻ hơn, ngày ấy,
Tính em chắc, phải thuần hơn, nhiều đấy
Và em yêu ông, ông thấy rõ rồi
Từ nơi ông, em được hưởng những gì?
Nói sao nhỉ? Chỉ toàn là nghiêm khắc.
Có đúng vậy? Ông thấy không lạ chắc,
Khi gặp tình yêu cô gái khắc biết điều?
Máu trong em, trời hỡi, đặc cứng liền
Chỉ cần nhớ mắt ông nhìn lạnh tối
Và lý lẽ ông nói ra… Em không quy lỗi
Tại ông đâu: trong buổi tối kinh hoàng
Riêng với em, ông cao thượng khác thường,
Ông làm đúng với em trong từng quan hệ:
Ơn ông lắm, tấm lòng thương người thế…