“Ônhêghin. Em trẻ hơn, ngày ấy,
Chắc chắn tính tình em tốt hơn, hẳn vậy
Và em thì yêu ông, thế sao rồi?
Trong trái tim ông, em tìm thấy được gì?
Câu giải đáp? Chỉ toàn là nghiêm khắc.
Có đúng vậy? Ông thấy không lạ chắc,
Khi gặp tình yêu cô gái quá biết điều?
Và trời ơi, bây giờ, máu em đông đặc liền,
Chỉ cần nhớ mắt ông đầy lạnh lẽo
Và lý lẽ ông nói ra… Em không quy lỗi
Tại ông đâu: trong giây phút kinh hoàng
Riêng với em, ông cao thượng khác thường,
Ông rất đúng với em trong quan hệ:
Cám ơn ông có tấm lòng độ lượng thế…