Nhưng bù lại, tuổi trẻ trung bốc lửa
Cũng không thể che giấu gì được nữa:
Cả tình yêu, nỗi buồn, thù hận, với hân hoan
Tuổi trẻ luôn sẵn sàng moi kể hết ruột gan.
Coi mình lõi đời, trong tình yêu sành sỏi,
Ônhêghin vẻ quan trọng, tập trung theo dõi,
Do thích lời thổ lộ từ trái tim
Nhà thơ làm lộ hết bản thân mình;
Trong sâu thẳm, chàng luôn đầy tin tưởng
Chàng rất thật, đưa mọi điều ra kể lể.
Evghênhi quá dễ nhận được ra
Chuyện tình của chàng lúc trẻ ở nhà,
Một câu chuyện thấm đẫm thừa xúc cảm
Với ta chẳng có gì mới từ lâu lắm.