Chưa có đánh giá nào
40 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- I
- IV
- XVIII
- XL
- XXIX

Thích nhất

- XXI

Mới nhất

Tạo ngày 03/03/2022 22:12 bởi Vanachi
O rus!..
Ноr.
О Русь!


(Ôi làng quê!...
Horas.
Ôi nước Nga!)