Chàng vẫn thế hay hiền lành hơn trước?
Hay vẫn tỏ ra ngông cuồng hết mức?
Xin cho hay, chàng trở lại thế nào?
Chàng trình làng kiểu gì khác lúc này?
Làm gì nhỉ? Là Menmốt hay lãng du khắp chốn,
Theo thuyết vũ trụ luận, hay nhà ái quốc lớn,
Là Garald, đạo đức giả, hay tín đồ Tin lành,
Hay chỉ khoe mặt nạ khác trên mình
Hay đơn giản chàng tí hon tốt bụng,
Hay giống các vị và tôi, toàn dân chúng?
Ít nhất, xin nghe lời khuyên nhủ của tôi:
Hãy tránh xa thứ mốt đã lỗi thời.
Chàng đã phỉnh phờ cuộc đời này đủ quá…
-Các vị có quen chàng? - Vừa không, vừa có cả.