Và tôi ép mình phải theo lề luật
Quản cho chặt say mê tự do nhất,
Phải xẻ chia tình cảm với đám đông,
Tôi dẫn Nàng Thơ sôi động, tinh nhanh
Đến dự tiệc vui long trời, luận tranh ngậu ngã,
Các cuộc kiểm tra bão dông khi gần sáng;
Và khi thăm các đám tiệc điên khùng,
Nàng Thơ đem theo quà tặng của mình
Và như thần rượu Vakhanôchka càng tỉnh táo,
Bên chén rượu, hát cho khách nghe thưởng thức,
Và đám người trẻ của những ngày qua
Bám theo Nàng Thơ lăn lộn, bôn ba-
Còn tôi tự hào giữa bao bạn hữu
Có bạn gái của mình luôn nông nổi.