Và tôi ép mình phải theo lề luật
Quản cho chặt say mê tự do nhất,
Phải sẻ chia tình cảm với đám đông,
Tôi dẫn Nàng Thơ sôi động, tinh thông
Đến dự tiệc vui long trời, luận tranh ngậu ngã,
Các cuộc kiểm tra giữa đêm đầy dông bão;
Và khi thăm các đám tiệc điên khùng,
Nàng Thơ đem theo quà tặng của mình
Và như thần rượu Vakhanôchka càng sôi sục
Bên chén rượu, hát cho khách nghe thưởng thức,
Và đám người trẻ của những ngày qua
Bám theo Nàng Thơ lăn lộn, bôn ba-
Còn tôi tự hào giữa biết bao bè bạn
Có bạn gái của mình luôn nhẹ dạ.