Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi bước đi – không có gì để giữ lấy ngoại trừ đôi tay
mà tôi hầu như không thấy.
Những chiếc lá thời gian lượn vòng khi tôi hỏi,
Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể đọc xong chúng?

Ở ngưỡng cửa quán cà phê, ở đầu đường, thơ đến
và đi trong hình dạng của một nhà tiên tri
trong một ngày tựa như chiếc giẻ bị nước bùn thấm ướt.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Khaled Mattawa.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khaled Mattawa

Rag

I walk – nothing to hold on to but hands
that I barely see.
The leaves of time fly about as I ask,
why can I never finish reading them?

At the doorstep of the café, at the beginning of the street, poetry came
and went in the shape of a seer
on a day that was like a rag wet with muddy water.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời