Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 03/11/2017 06:10

Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 4 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

“Ông là ai?”

                    “Cứ nói tôi là một thằng hề bị lưu đày,
                     đứa con trai của bộ lạc thời gian và ma quỷ.”

“Có phải ông đã phân giải thân thể em?”

                      “Chỉ ngẫu nhiên thôi.”

“Ông tìm thấy gì?”

                      “Cái chết của tôi.”

“Có phải vì vậy mà ông vội vã tắm rửa và mặc quần áo?”
Khi em nằm trần truồng, tôi thấy khuôn mặt của tôi trên khuôn mặt em.
Tôi là mặt trời và bóng tối trong đôi mắt em,
bóng tối và mặt trời. Tôi để em ghi nhớ tôi như một người đàn ông đang lẩn trốn

                     “Em biết tôi đã nhìn”

“Nhưng ông đã tìm thấy điều gì ở em?
Bây giờ ông đã hiểu em?”

                          “Không.”

“Em có đã làm ông hài lòng, khiến ông bớt sợ hãi?”

                           “Có.”

“Vậy mà ông vẫn không hiểu em à?”

                           “Không. Còn em thì sao?”


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Samuel Hazo trong The pages of day and night.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Samuel Hazo

A woman and a man

“Who are you?”

                            “Say I’m a clown in exile,
                    a son from the tribe of time and the devil.”

“Was it you who solved my body?”

                           “Only in passing.”

“What did you find?”

                            “My death”.

“Is that why you hurried to bathe and dress?”
When you lay nude, I read my face in yours.
I was the sun and shadow in your eyes,
the shadow and the sun. I let you memorize me like a man from hiding.”

                                  “You knew I watched”

“But what did you learn about me?
Do you understand me now?”

                              “No.”

“Did I please you, leave you less afraid?”

                               “Yes.”

“Don’t you know me then?”

                                “No. Do you?”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khaled Mattawa

– Ông là ai?

– Một nhà thần bí điên, vô trú xứ
                      một hòn đá rơi từ trời, giống quỷ

– Ông là ai?
            Ông đã du hành trong thân thể em?

– Nhiều lần

– Ông thấy gì?

– Tôi thấy cái chết của mình.

– Ông có mang khuôn mặt của em?
                  và nhìn thấy mặt trời em như cái bóng
                  và nhìn thấy cái bóng em như mặt trời
                  và luồn dưới giường em và khám phá em

– Em có khám phá ra tôi?

– Và bây giờ khi chúng ta đã soi rọi lẫn nhau, ông có tìm thấy điều chắc chắn?

– Không.

– Ông đã được em chữa lành, nhưng vẫn sợ?

– Không.

– Bây giờ ông có hiểu em không?

– Vậy em có hiểu tôi không?


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Khaled Mattawa.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khaled Mattawa

A woman and a man

- Who are you?

– A mad mystic without a home
              a stone fallen from sky, demon-bred

– Who are you?
              Did you travel in my body?    

– Many times

– What did you see?

– I saw my death

– Did you wear my face?
              and saw my sun as shadow
              and saw my shadow as a sun
              and slid under my bed and revealed me?

– Did you reveal me?

– And now that we reflected each other, have you found certainty?

– No

– Were you healed by me, and remained afraid?

– No

– Do you know me now?

– Do you know me?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời