15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/05/2021 16:14, số lượt xem: 90

Đoàn là cái đám đông người,
Yêu ân ái, gán ghép trai gái,
Không được vậy thì thị phi,
Bật lên cái đài tiếng nói,
Là hạ gục đoạ với đày,
Kèm lời đấu khẩu ân với oán.

Tp.HCM, 3/5/2021