35.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 10:40, số lượt xem: 123

Đám cưới Chùa đó!! Nếu buồn,
Chúa cười, cười Chúa miệng tuồng thua ai!!
Điệp, Lan!! Tuồng cổ tích xưa,
Vậy mà, vọng cổ hay ưa hát hoài.
Lan thì cắt tóc quy y,
Điệp thì ăn nhậu cụng ly hát hò.
Lan thì không muốn chuyện trò,
Điệp thì cứ muốn cùng đò với Lan.

Tp.HCM, 2/4/2021