15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/09/2021 11:03, số lượt xem: 56

Lúc bà cằn cặt gắt gỏng,
Phận bà nhìn thấy, cũng mỏng manh, sao?
Lúc buồn, bặt tăm, biệt tít,
Vườn nhà trái cà, trái mít..., chẳng lo.
Việc bà, bạ đâu làm đấy!!
Phất cờ cách mấy, ắt không diệu huyền.

Tp.HCM, 18/9/2021