15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2021 08:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/10/2021 08:28, số lượt xem: 52

Làm việc, hay bôi bác nhau,
Hiệu quả, thì chẳng là bao.
Cuộc đời, có khi lờ, ồn ã,
Ôn con!! Mắng nhiếc trẻ cũng là.
Côn lôn ngoài đảo đen huyền, tối.

Bôn ba chuyện giấu kín cũng lồi.
Bãi bồi, bồi đắp phù sa,
Cuộc đời, có khi lờ, ồn ã,
Ôn con!! Mắng nhiếc trẻ cũng là.
Bồn chồn mong ngóng chuyện ra sao,
Lôi thôi rắc rối, cứ ào ào.

Tp.HCM, 10/10/2021