15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/01/2022 09:02, số lượt xem: 50

Làm thơ viết về những vị tiên,
Hỏi: bay nhảy được, có cần tiễn?
Đời còn thở được sướng như tiên.
Đời còn sung sướng lúc sương mờ,
Thiên đường phấn khởi còn tở mở,
Vẫn sung sướng như lúc còn tơ.
Người cứ ngỡ? Như lúc thiển nghĩ,
Cuộc đời của Tiên còn mãi y.

Tp.HCM, 22/1/2022