Đăng ngày 30/03/2021 10:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 11/04/2021 09:41, số lượt xem: 188

Đời không vay!! Là không có nợ.
Người vay trả lễ với tục khay,
Khay trầu, khay rượu, mâm ngũ quả,
Nhiều lần, đôi lúc, quá viển vông,
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.

Tp.HCM, 10/02/2021