25.00
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2021 16:12, số lượt xem: 62

Ớ, ờ có chuyện vậy nữa à,
Ăn nhiều đau bụng thì phải la.
Vợ ớ (â)!! Y tế không hão huyền,
Thì đi điều trị, chẳng luỵ phiền.
Đoàn tụ sum vầy, ăn rồi ợ,
Cũng chẳng biết thiệt hay giả vờ.
Ớ (â), nặng bụng quá y tế à,
Hổng trị nổi thì người ra ma.

Tp.HCM, 18/9/2021