15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/07/2021 11:34, số lượt xem: 62

Dựng cần cẩu phải bắc cầu,
Cầu không cẩn thận, cẩu nào vững lâu.

Tp.HCM, 4/7/2021